/* fast_pwm_02.c ATmega88 @ 1MHz */
#include <avr/io.h>

int main(void)
{
	DDRB |= (1<<PB1);	// OC1A = output
	DDRB |= (1<<PB2);	// OC1B = output
	OCR1A = 307;		// Compare match bei 307 = 30% Duty Cycle
	OCR1B = 716;		// Compare match bei 716 = 70% Duty Cycle
	
	// Lösche OC1A und OC1B bei einem Compare Match
	TCCR1A = (1 << COM1A1) + (1 << COM1B1) + (1 << WGM11) +(1 << WGM10);
	
	// Mode 7, Fast PWM 10-bit und Prescaler = 8
	TCCR1B = (1 << WGM12) +(1 << CS11);
	
	while(1)
	{
		asm ("NOP"); // Nichts tun
	}
}